Lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla ja Suomessa

Lapset ansaitsevat tulla kuulluksi

Lasten oikeuksien sopimus on kansainvälinen sopimus, joka sitoo kaikkia sen allekirjoittaneita valtioita. Siitäkin huolimatta lasten oikeuksien toteutuminen vaihtelee huomattavasti maittain. Kaikissa maissa lapsilla ei ole niin paljon oikeuksia kuin joissakin toisissa maissa.

Tilanne Suomessa

Lasten oikeudet eivät toteudu täydellisesti Suomessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Suomea lasten oikeuksien toteutumisesta ja parannuksista, joita valtion tulee tehdä. Esimerkiksi suomalaisten tuomioistuinten tulisi ottaa lapsen näkökulma ja lapsen etu huomioon nykyistä paremmin. Tuomioistuinten päätöksissä on nähtävillä sopimuksen rikkomisia.

Lapsen oikeuksien sopimus menee aina valtion omien lakipykälien ohi. Suomen tuomioistuimet eivät kuitenkaan vielä toistaiseksi ota lapsen oikeuksien sopimuksia sen vaatimalla vakavuudella. Toivottavasti asiaan saadaan muutos pian.