Lasten oikeudet

Mitä ovat lasten oikeudet?

YK on solminut yleissopimuksen lasten oikeuksista jo vuonna 1989, ja Suomessa laki astui voimaan 1991. Kyseessä on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, jonka mukaan jokaisella lapsella on omat oikeudet. Lasten oikeuksia valvovat erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt, joiden toimintaa jokainen voi halutessaan tukea. Tukeminen tapahtuu esimerkiksi kuukausilahjoitusten avulla, tai sitten on mahdollista ostaa vaikka hyväntekeväisyys lahja, jonka tuotto menee järjestyksen toimintaan. Järjestöt pitävät huolen siitä, että lasten oikeudet toteutuvat joka puolella maailmaa. Mitä lasten oikeudet sitten ovat, ja miten niitä toteutetaan Suomessa sekä muualla maailmassa? Kerromme siitä seuraavaksi lisää, sillä mielestämme on äärettömän tärkeää tukea lapsia, jotka ovat maapallomme tulevaisuus.

Lasten oikeudet kuuluvat kaikille lapsille, ja niiden tehtävä on taata se, että lapsen etu toteutuu. Lapsen oikeuksien sopimusta maailmassa valvoo edelleen YK, ja se kattaa kaikki lapset 18-vuoden ikään saakka.

lasten oikeudet

Lapsen etu sopimuksen pohjana

Lapsen oikeuksien sopimuksen perustana on se, että lasten etu toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen tulee olla yhdenvertainen katsomatta sukupuoleen, ihonväriin, kieleen, rotuun, uskontoon tai perheen varallisuuteen. Ketään lasta ei siis saa syrjiä missään tapauksessa.

Lasten asioista päätettäessä jokaisen aikuisen tehtävä on miettiä, mikä on lapselle parhaaksi. Se, mikä on toiselle lapselle hyväksi, ei välttämättä sovi toiselle. Laki kattaa myös sen, että jokaista lasta tulee kohdella yksilönä, eikä kaikkia saa missään nimessä laittaa samalle viivalle tai vaatia samaa asiaa, vaikkakin jokaista kohdellaan tasavertaisesti.

Lapsen oikeudet pähkinänkuoressa

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä oman mielipiteen ilmaisuun. Kun aikuiset päättävät lapsen asioista, heidän tulee aina kysyä lapsen mielipidettä asiaan. Vanhempien tulee myös huolehtia lapsen hoidosta, ja lapsen kasvatus on molemman vanhemman yhteinen tehtävä. Lisäksi valtiolla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsella on mahdollisuudet hyvään elämään.

On olemassa maita, joissa lapsen oikeudet eivät syystä tai toisesta toteudu. Tämä voi johtua esimerkiksi kriisitilanteesta, jolloin esimerkiksi lapsen koulutuksen järjestäminen on hankalaa. Tällöin apuun tulee humanitäärinen apu eli jokin järjestö, joka parhaansa mukaan järjestää lapsille mahdollisimman hyvät oltavat olosuhteet huomioiden. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi telttakoulun tuomista kriisialueelle.

Hyväntekeväisyys lahja ja toiminnan tukeminen

Unicef on yksi niistä järjestöistä, jotka ovat mukana valvomassa lasten oikeuksien toteutumista. Halutessaan jokainen voi tukea hyväntekeväisyysjärjestöjä ja sitä kautta auttaa lapsen oikeuksia toteutumaan. Yksi hyvä tapa on ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, mutta mikäli pidempiaikainen rahallinen sitoutuminen ei ole mahdollista, voi järjestölle lähettää kertalahjoituksen. Toinen hyvä tapa on ostaa hyväntekeväisyys lahja, jonka tuotto menee lasten oikeuksien turvaamiseen. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun ylimääräistä rahaa ei ole, mutta haluaa kuitenkin antaa tukensa jollakin tavalla.

lasten oikeudet

Lasten oikeudet ja siihen liittyvät lait kattavat lähes kaikki maailman maat. Ne antavat jokaiselle lapselle ihmisoikeudet ja turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen. On äärimmäisen tärkeää turvata lapsillemme hyvät olosuhteet, sillä lapset ovat maapallomme tulevaisuus. Paras tapa, jolla voit vaikuttaa ja auttaa lasten oikeuksia toteutumaan, on joko rahallinen avustus tai vaikka hyväntekeväisyys lahja. Annetaan yhdessä lapsillemme hyvä tulevaisuus.