Maailmanlaajuisten avustusjärjestöjen tehtäviä

the-global-relief-organizations-tasksMaailma on kasvavasti täynnä erilaisia kriisejä ja avustusjärjestöjen tehtävien merkitys onkin korostunut entisestään. Avuntarve on globaali, mutta järjestöt vaihtelevat laajan avun rahastoista maakohtaisiin tai muuten painotettuihin kohteisiin, kuten lasten auttamiseen kriisiaikoina, naisten aseman parantamiseen tai hätäavun saattamiseen perille esimerkiksi luonnonkatastrofin iskiessä köyhälle tai muuten kriisiherkälle alueelle.

Suurimmat avustusjärjestöt keskittyvät maailmanlaajuiseen humanitääriseen työhön ja heidän missionsa ovat näin ollen hyvin laajoja. Kestävän kehityksen päätavoitteet ovat lähtökohtaisesti samoja kaikille: ei köyhyyttä, ei nälkää, puhdas vesi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvä koulutus kaikille lähtökohdista riippumatta, sukupuolten ja ihmisryhmien välinen tasa-arvo ja monet muut tärkeät tekijät, jotka edesauttavat toimivaa ja tuottavaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mahdollisuus elää rauhassa ja menestyä omilla ehdoillaan.

Osa maailmanlaajuisista järjestöistä toimii täysin paikallisin voimin, vaikka voikin omata pääpaikan useammassa maassa. Paikalliset lähes itsenäisesti toimivat yksiköt mahdollistavat avun antamisen nopeasti myös tilanteissa, joissa poliittiset pakotteet tai epämääräinen turvallisuus estävät virallisten tahojen väliintulon. Kun rauhan aikana on kriiseihin varauduttu hyvin, apua ei tarvitse lennättää matkojen takaa, vaan se on heti saatavilla. Monet avustusjärjestöt myös jatkavat työtään kauan sen jälkeen, kun katastrofi on ohi ja tämä auttaa pysyviin tuloksiin. Hyväksi havaitut toimintamallit ja hyvin koulutetut vapaaehtoistyöntekijät varmistavat, että avunsaaja saa tukea samanveroisesti missä päin maailmaa sijaitseekin.

Avustusjärjestöjen yksi tärkeimpiä toimintaedellytyksiä on pysyä puolueettomana ja riippumattomana. Näin muilla toimijoilla tai esimerkiksi sodan eri osapuolilla ei ole syytä suosia tai estää järjestöjen toimintaa kriisialueilla, sillä apu annetaan tasapuolisesti kaikille. Muita tärkeitä perusperiaatteita, jotka ovat näkyvästi esille eri järjestöjen toiminnassa ja filosofiassa: inhimillisyys, tasavertaisuus, vapaaehtoisuus. Yhteistä kauan toimineille ja hyväksi havaitulle avustusorganisaatioille onkin ihmiskeskeisyys ja korkeat ihanteet, joita yritetään aktiivisesti ylläpitää.

Suurten katastrofien myötä syntyy myös pitkäkestoisia järjestöjä, joiden ainoa tehtävä on uudelleenrakentaa seutu, jota on koeteltu. Esimerkiksi maanjäristyksen tuhot ja tulvat voivat vaatia jopa vuosien toipumisen, joten on helpompaa ohjata avustus tätä palvelevaan järjestöön, globaalimman toimijan sijaan. Avustusjärjestöt kuitenkin auttavat yhdessä kriisin ytimessä, kunnes tilanne selkeytyy ja vastuu saadaan jaettua.