Huomio lasten oikeuksiin

Huomio lasten oikeuksiin

Kun sota, kriisit tai nälänhätä runtelevat, huonoimmassa asemassa ovat yleensä lapset. Näin on ollut monissa kriisitilanteissa kautta historian. Erityisesti juuri lapset tarvitsevat ravintoa ja hoitoa vaikeissa tilanteissa, sillä he käyttävät paljon energiaa kasvuun ja kehitykseen. Lapsen kehitys vaatii myös uusien asioiden oppimista eli koulutusta ja taitojen harjaantumista. Kriisialueilla ja kehitysmaissa […]

Näin opetat lapsillesi hyväntekeväisyyttä

Näin opetat lapsillesi hyväntekeväisyyttä

Tuntuuko sinusta joskus siltä, että nykyajan lapset ovat kiittämättömiä eivätkä osaa arvostaa kaikkea sitä, mitä heillä on? Lapsuudessaan lama-ajan kokeneet aikuiset ovat nyt itse vanhempia ja haluavat parhaansa mukaan kertoa omille lapsilleen siitä, etteivät asiat välttämättä aina ole olleet niin hyvin kuin ne nyt ovat. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siitä, […]

Vapaaehtoiseksi kriisialueille

Vapaaehtoiseksi kriisialueille

Viime vuosina maailmalla on koettu valtavia kriisejä, joista etenkin surullisen kuuluisa pakolaiskriisi on suurin sitten toisen maailmansodan. Kymmenet miljoonat pakolaiset ovat kipeästi avuntarpeessa ja pysyvää asuinpaikkaa vailla. Muualla maailmassa ollaan herätty tähän karmeaan tilanteeseen ja hyvin moni pyrkiikin omalta osaltaan auttamaan parhaaksi näkemällään tavalla, oli se sitten rahalahjoitusten avulla tai […]

Avustustyön mahdollisuudet

Avustustyön mahdollisuudet

Avuntarve ja sen näkeminen eri puolilla maailmaa voi joko turruttaa tai aktivoida yksilön. Ehkä olet jo lahjoittanut rahaa eri avustusjärjestöille, mutta koet, ettei se ole riittävä panostus. Saatat olla sellaisessa elämänvaiheessa, että voisit kuvitella toimivasi jossain kriisitehtävässä joko kotimaassa tai ulkomailla. Motivaatio lähteä avustustyöhön pohjautuukin lähes aina aitoon haluun auttaa […]

Avunanto vähäosaisille

Avunanto vähäosaisille

Humanitäärisen avun myötä katastrofien, tautiepidemioiden ja konfliktien akuutit jälkiseuraukset pyritään lievittämään mahdollisimman nopeasti, jotta pidempiaikaisen avustustyön on helpompi toimia jo rauhoittuneessa tilanteessa. Tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen riippumatta osapuolista, rajoista tai poliittisista voimasuhteista taustalla. Puolueettomuus onkin inhimillisyyden ohella tärkeimpiä avustustyön toimintamalleja, joilla varmistetaan, että avun antaminen on aina mahdollisimman helppoa ja […]

Arvonnat ja arpajaiset

Arvonnat ja arpajaiset

Erilaiset arvonnat ja maksulliset kilpailut ovat kautta aikojen ollut suosittu tapa kerätä varoja hyväntekeväisyyteen, joko suoraan tai välillisesti, sillä näiden tuotto-odotukset ovat hyvin ennakoitavissa menneen perusteella. Näin myös monet ihmiset, jotka eivät muuten niin herkästi tukisi järjestöjen toimintaa rahallisesti, ovat parhaiten saavutettavissa. Netti kasino voi olla myös tapa tukea erilaisia […]

Maailmanlaajuisten avustusjärjestöjen tehtäviä

Maailmanlaajuisten avustusjärjestöjen tehtäviä

Maailma on kasvavasti täynnä erilaisia kriisejä ja avustusjärjestöjen tehtävien merkitys onkin korostunut entisestään. Avuntarve on globaali, mutta järjestöt vaihtelevat laajan avun rahastoista maakohtaisiin tai muuten painotettuihin kohteisiin, kuten lasten auttamiseen kriisiaikoina, naisten aseman parantamiseen tai hätäavun saattamiseen perille esimerkiksi luonnonkatastrofin iskiessä köyhälle tai muuten kriisiherkälle alueelle. Suurimmat avustusjärjestöt keskittyvät maailmanlaajuiseen […]

Vastuullinen pelaaminen ja hyväntekeväisyys

Vastuullinen pelaaminen ja hyväntekeväisyys

Kokemattomat nettikasinoiden pelaajat voivat alkuun tuntea olonsa epävarmaksi, sillä tarjontaa on niin paljon ja luotettavaa suhdetta kasinopelaamiseen ei ehkä ole vielä päässyt syntymään. Pääsääntöisesti kaikki vähänkin pidempään toimineet sivustot ovat kuitenkin erittäin luotettavia ja rahasi ovat turvassa. Sillä jos kasino veisi pelaajien rahat tai muuten käyttäytyisi epäilyttävästi, sosiaalinen media ja […]